ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Вечер на Владимир Висоцки в НЧ ,,Развитие-1892“ гр. Бяла Слатина
24.01.2020

Зала №6 на НЧ ,,Развитие – 1892“ гр Бяла Слатина се оказа тясна за десетките почитатели на големия бард на руската музика Владимир Висоцки. Вечерта, посветена на незабравимия певец и актьор, се организира ежегодно от читалището съвместно с клуб ,,Владимир Висоцки“. Стопляйки се с чаша чай, присъстващите сгряха и душите си с вечните руски песни,  изпълнени от Смесен камерен хор към НЧ ,,Развитие – 1892“ гр. Бяла Слатина, Детска вокална група ,,Бони-бон“ и секретаря на читалището г-н Никола Попов. Г-жа Валентина Бобойчева , Главен библиотекар на читалището, представи накратко биографията на Висоцки и и творческия му път. Гостите четоха стихове,  споделяха спомени и впечатления. Вечерта завърши с много усмивки и благодарност към организаторите на събитието.    

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение