ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
От Бяла Слатина до Токио
21.01.2020
За Спортен клуб "ЧАВДАР - 2015", гр. Бяла Слатина е чест и гордост да има представители в националния отбор на България по сумо – Симеон Пенев и Денис Рушидов.
След блестящо представяне на Европейското първенство по сумо в Унгария, нашите момчета успяха да впечатлят със своя талант и хъс за победа.
По покана на Японската федерация по сумо Симеон Пенев и Денис Рушидов ще вземат участие в най-големия турнир по сумо “Hakuho Cup” в Токио, който ще се проведе на 02.02.2020 г. На тази изключително престижна спортна изява ще вземат учасие над 2000 състезатели от над 20 държави.
Да пожелаем на нашите момчета достойно представяне! Да успеят да покажат своите умения, талант, спортен хъс и несломимата сила на българския дух!
Успех момчета!
Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение