ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Cрещи по проект на сдружение ,,Първи юни"
22.11.2019

На 19  и 21 ноември в сградата на ПАГ ,,Н. Й. Вапцаров“ се проведе  Втори модул от Обучителна програма на тема "Мобилизиране на местни ресурси. Дарителство"  с ученици от ПАГ "Н. Й. Вапцаров", ПГО "Елисавета Багряна" и СУ "Христо Ботев", с. Галиче. Екипът на сдружение ,,Първи юни“ запозна присъстващите със същността на дарителството, различните възможности  и с конкретни примери от дългогодишната си дейност.   От своя страна младежите представиха своите идеи за организиране на дарителски инициативи и конкретни стъпки за реализацията им. На срещите присъстваха също представител на общинска администрация и учители от съответните училища партньори по проекта .  Обучителната програма "Да работим заедно" е част от проект "Младите хора- ключ към бъдещето", финансиран по Национална програма за младежта, Министерство на младежта и спорта и реализиран с подкрепата на община Бяла Слатина.

Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение