ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Трети рожден ден под надслов „Три години заедно с грижа за децата“
01.10.2019
Своя трети рожден ден под надслов „Три години заедно с грижа за децата“, отпразнува Центъра за социално включване“Аз и моето семейство“в Бяла Слатина.  Гости на събитието бяха председателя на ОбС Бяла Слатина- Веселка Борисова, кмета на общината-  инж. Иво Цветков, Боряна Петкова- директор Дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция“, потребители на услугата, представители на общинска администрация и различни институции, граждани.
С предмета на дейност, целите и постигнатите резултати  запозна присъстващите Дарина Кръстева- ръководител на проекта. Инж. Цветков пожела на рождениците  дейността им да бъде все така успешна и възнаградена с удоволетворението и признателността на потребителите. Ръководителят на центъра-  Красина Милкова, благодари на ръководството на общината и лично на г- н Цветков за подкрепата, съдействието и вярата във възможностите и професионализма на екипа на проекта, както и на дарителите за протегнатата приятелска ръка във важни моменти.
По- късно всички разгледаха изложбата с моменти  от предоставяне на социалните услуги от всички дейности  на проекта и записаха своите впечатления и пожелания в специална книга.
 
 
 
 
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение