ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
1-ви октомври – Международен ден на възрастните хора
01.10.2019
На днешния празник на възрастните хора, желаещите да отпразнуват този ден в община Бяла Слатина бяха уважени лично от кмета на общината, инж. Иво Цветков, който отправи своя поздрав към представителите на втората младост и  третата възраст с думите: „За мен е удоволствие да Ви поздравя по случай 1-ви октомври – Международен ден на възрастните хора! На тази дата изразяваме благодарността и преклонението си пред Вас, хората, които устоявате на превратностите на времето и   възпитавате децата ни в духа на   традициите на българския    народ.
Благодаря Ви за Вашата всеотдайност, трудолюбие  и принос за развитието на нашата община. Вярвам, че ще продължите и занапред да бъдете активна и градивна част на нашето общество.
Пожелавам Ви здраве, дълголетие и много семейно щастие. Нека дните Ви са изпълнени с радост и топлина, а сърцата с удовлетворение от достойно изминатия път.“
 
 
 
Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение