ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Община Бяла Слатина уведомява всички ученици от 8 до 12 клас за провеждането на национална кампания “Будителят си ти“ .
05.09.2019

Национална кампания “Будителят си ти“ под формата на литературно-исторически конкурс на тема “Забравените личности“.Той е насочен  към всички училищата в страната и се провежда до 20.10.2019г. Идеята е чрез силата на българското слово и така зададената тема, учениците да се концентрират   да обръщат внимание върху делата, които големите личности са извършили.  Предвидени са следните награди –една награда  на стойност 300 лв., две награди на стойност 200 лв. и една на стойност 100 лв. Всички  участници, които бъдат отличени за финалисти  в конкурса, ще получат различни материали награди. Кампанията се реализира с партньорството на БНР, Дарик радио,Учебен център „Респект“ и др.

Повече подробности за конкурса може да намерите на  https://www.volontime.com/.

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение