ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
За седма поредна година стартира конкурсът „Кмет на годината“
04.09.2019

Уважаеми съграждани и гости на Бяла Слатина,

За седма поредна година стартира конкурсът "Кмет на годината", който е инициатива чрез която след национално онлайн допитване всяка година се отличават най-добрите градоначалници у нас. Надпреварата се организира от Портала на българските общини Kmeta.bg и безплатния вестник КМЕТА.bg - национални медии, чието основно внимание е насочено към работата на всичките 265 общини. На специално създадената платформа - kmetnagodinata.bg, българите гласуват и така изразяват гражданската си позиция и поставят всяка година оценка на работата на кметовете и техните екипи.

Община Бяла Слатина реши да се включи в тазгодишната инициатива, като ви приканва да подкрепите Кметът на община Бяла Слатина, инж. Иво Цветков в надпреварата за средна община в категорията: „Кмет на годината“ - приз за цялостна работа във всички сфери в ръководената от кмета местна администрация по време на мандат 2015 - 2019 г.

Считаме, че Общината може да се гордее с постигнатото от екипа на инж. Иво Цветков и видимата промяна на града и останалите населени места през последните четири години. В рамките на този мандат Община Бяла Слатина успя да привлече инвестиции за около 37 мил. лева., които бяха използвани за подобряване на инфраструктурата в 15 - те населени места и създаване на заетост. Изцяло реконструирани са редица улици в града и кметствата, обновени са църквите и читалищата в Бяла Слатина и Търнава. Разкрити са нови социални услуги за най-уязвимите групи от населението. Реализирани са проекти в образованието. Нов облик има сградата на болницата и всички отделения, закупена е нова апаратура. Изградени са нови детски и спортни площадки, както и фитнес площадки на открито. Активно се работи със сдружения на граждани и неправителствени организации в града по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, Конкурса за малки граждански проекти и в подкрепа на Обществения дарителски фонд „Участвам – дарявам – променям“ – Бяла Слатина.

Призоваваме Ви да подкрепим инж. Цветков като гласуваме за него на сайта на Порталът на българските общини - Кмеta.bg, https://kmetnagodinata.bg/bg

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ:

Всеки може да гласува в толкова категории, колкото иска. За да бъде счетен вотът за валиден, трябва да се гласува за поне един кмет в категория на kmetnagodinata.bg. В края на гласуването си, потребителят ще получи известие на основния екран, в което ще пише за кои общини и категории е гласувал. Ще бъде възможна промяна на гласа, преди натискането на последния бутон "Гласувай". След като даде окончателно своя глас, всеки потребител ще бъде помолен да потвърди гласуването си чрез линк, който ще получи на посочен от него имейл. Там той ще може да види отново за кого точно е дал вота си. При клик върху линка гласуването на един потребител се смята за приключило.

Гласовете, които не са потвърдени чрез имейл, не се зачитат от системата. От един IP адрес може да бъде гласувано неограничен брой пъти в рамките на един ден. Гласуването с даден e-mail адрес може да се случи само веднъж за целия период на гласуване в платформата.

Гласуването за "Кмет на годината" за мандат 2015 - 2019 г. стартира на 1 септември 2019 г. и продължава до 15 септември 2019 г. включително. Гласуването е свободно за всички, които имат достъп до интернет и са навършили 18 години. За "Кмет на годината" 2019 може да гласува всяко лице от страната, както и извън територията на Република България.

Община Бяла Слатина попада в категорията „средна община“ – с население от 20 000 до 50 000 жители.

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение