ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
В пъстър празник се превърнаха дните 13 и 14 май, когато се проведе традиционната, осма поред Общинска асамблея на детското и ученическо творчество под егидата на кмета на Общината
15.05.2019
С много енергия и талант децата представиха своите изпълнения в Театралния салон на НЧ ,,Развитие – 1892“ гр. Бяла Слатина. В началото на празника бяха поздравени от кмета на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков, който им пожела да продължават да мечтаят, да творят и да достигат нови върхове.
През първия ден се изявиха каките и батковците от основните и средните училища, а през втория – най-малките герои от детските заведения и началните училища в Общината. На сцената имаше много танци, музика, актьорски  и вокални изпълнения и най-вече настроение. За пореден път жители и гости на общината се убедиха, че децата на Бяла Слатина имат ярки и разнообразни таланти. Техният труд и този  на ръководителите им през цялото време бе възнаграждаван  с аплодисменти.
Накрая всички участници получиха плакети от община Бяла Слатина и се разделиха с пожелания за много усмивки и нови срещи.
Потърсете в сайта
КОРОНАВИРУС
БАНКОВИ СМЕТКИ
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА МАНДАТ 2015 Г. - 2019 Г.
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
НАБОР ОТ ДАННИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение