ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
На 17 април 2019 г. в Бяла Слатина ще се проведе Панорама на образованието
15.04.2019
Събитието е част от Информационната и комуникационна кампания  за държавния план-прием 2019-2020 година на област Враца.  
Форумът се организира от община Бяла Слатина и Регионално управление на образованието – Враца и ще се състои на площад „Демокрация“ от 14,00 часа. В него ще вземат участие Средно училище „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина, Професионална агротехническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина и Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна“ гр. Бяла Слатина, Средно училище „Христо Ботев“ с.Габаре и Средно училище „Христо Ботев“ с.Галиче.
Панорамата е насочена към завършващите седмокласници  и  е своеобразна среща между  ученици от 7 клас, гимназисти, преподаватели, родители  и представители на бизнеса.
Всички ученици, родители и граждани ще могат да се запознаят с предлаганите възможности за обучение от училищата в община Бяла Слатина, които ще предложат атрактивните си и  новите специалности за предстоящата учебна година, осигуряващи добра реализация на младите хора. Особено внимание ще бъде отделено на професионалното образование и дуалното обучение.
Посетете Панорамата на образованието и направете своя информиран избор за бъдещо образование. Изборът на професия днес е гарант за успешна реализация в бъдеще!

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение