ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
С „Добре дошли” бяха приветствани три млади дами по програма „Старт на кариерата”
05.02.2019

За пореден път Община Бяла Слатина дава възможност на младежи да развият своите знания и умения чрез работа в Общинска администрация. С „Добре дошли” бяха приветствани  и представени три млади дами, които ще работят по специалността си в отделите „ Правна“, „Хуманитарни дейности и интеграция“ и „Административно и информационно обслужване и връзки с обществеността“.  Младите хора започват тази работа по програма „Старт на кариерата” . Кметът на общината, инж. Иво Цветков, изрази своето удовлетворение от новото попълнение и заяви, че е  оптимист за бъдещето на  Бяла Слатина, съдейки  по тези ентусиазирани и нахъсани младежи. Той заяви  готовност за осигуряване на заетост за квалифицираните млади хора, с перспективата, да бъдат задържани те на постоянна работа  в общината.

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение