ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Най-учтивият ден от годината – Световният ден на думата "Благодаря“.
11.01.2019

В най-учтивият ден от годината – Световният  ден на думата "Благодаря“, кметът на община Бяла Слатина, инж. Иво Цветков, уважи служителите в  общинска администрация, подарявайки им поздравителна картичка с  прикрепено към нея  малко шоколадово лакомство. Топли думи на благодарност в поздравителни адреси пък, бяха изпратени  до всички представители на образователните, културни, здравни  и социални институции на територията на общината. Жестът на инж. Цветков беше посрещнат много радушно и с благодарност за идеята, да бъде отбелязан този ден по подобен начин.
В малък празник се превърна днешният световен ден на думата „Благодаря“, за децата от началните училища , организиран от община Бяла Слатина. Радостният им смях огласи централния площад, където всеки от присъстващите имаше възможност да закачи на опънато въженце, изработена от него рисунка, с послание по повод днешния ден. Срещу това, всяко от тях получи балон във формата на сърце. Подходяща музика засили ефекта от събитието, а накрая радостни и доволни децата си пожелаха повече такива поводи за усмивки и добро настроение.
 

 

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение