ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Покана за публично обсъждане на проекта за Бюджет на Община Бяла Слатина за 2019 г.
03.01.2019

Кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси кани жителите на общината, бизнеса, неправителствените организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта и цялата общественост на
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2019 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Предстои обсъждане и приемане на бюджета за 2019 г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето на общината и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите. Чрез общественото обсъждане се дава възможност за информираност и реално участие на населението при определяне на обществените потребности, приоритетите и реда на тяхното осигуряване. За нас е важно бюджетът да се състави с вашето участие, разчитаме на вашата активност и отговорност.
Обсъждането ще се проведе на 11 януари 2018 г. (петък) от 11:00 часа в  залата на Общинския съвет, сградата на Общинска администрация, гр.Бяла Слатина, ул. “Климент Охридски” № 68.
Проектобюджетът за 2019 г. ще бъде публикуван на интернет страницата на общината.
Мнения, препоръки и становища могат да се предоставят в деловодството на Община Бяла Слатина до 11:00 ч. на 11.01.2019 г. и на електронен адрес bslatina@oabsl.com
Очакваме Ви.

С уважение,
Инж. Иво Цветков
Кмет на община Бяла Слатина

 

Изтеглете компресирана нужната документация ТУК!

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение