ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Днес, 29.11.2018 г. в гр. Бяла Слатина се проведе работна среща, свързана с обсъждане на необходимостта на бизнеса от кадри и възможностите за дуално обучение.
29.11.2018

Срещата е организирана от Областния управител на област Враца и Регионално управление на образованието- Враца със съдействието на общинска администрация Бяла Слатина. На форума присъстваха  областният управител на област Враца- Малина Николова, кмета на община Бяла Слатина- инж. Иво Цветков, кмета на община Борован- инж. Десислава Тодорова, изпълняващият длъжността директор на дирекция „Бюро по труда“  Бяла Слатина- Миглена Хитова, представители на общинска администрация Бяла Слатина и Борован, представители на бизнеса, директори на училища. Срещата бе открита от домакина на форума- инж. Иво Цветков, който сподели, че неговият екип работи усърдно и ще предложи балансиран държавен план- прием за учебната 2019-2020 година.

Областният управител– г-жа Малина Николова подчерта, че водещи страни за осъществяване държавния план прием за 2019-2020 учебна година са кметовете на общини, директори на училища и бизнеса и че е време да се предлага образование, свързано с адекватните нужди на бизнеса, така че накрая завършилите средно образование ученици да остават в област Враца.

„Национални и областни политики за реализиране на държавния план- прием за учебната 2019- 2020 г.“, беше темата на представената по време на работна среща презентация от началника на РУО- Враца, Галина Евденова. Презентацията представи още данни за завършилите през учебната 2017-2018 г. и тяхната реализация. 

В хода на срещата акцент беше поставен върху необходимостта от единни действия и политики , както и по- голяма съгласуваност и прецизност, относно съобразяването на план- приема със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общините и областта. Малина Николова подчерта, че реализирането на идеята за задоволяване реалните нужди на пазара на труда в близко бъдеще и насищането с кадри отговарящи на реалните нужди, са нужни разговори между кметствата, областна администрация, професионалните училища и бизнеса по места. Само така ще бъде избегната досегашната липса на съгласуваност между областната и общинска стратегия и ще бъдат осигурени кадри за реални работни места.     

Представителите на бизнеса изразиха готовност за съдействие и благодариха за възможността да споделят своята визия по този важен въпрос.

 

 

 

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2019 Г.
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЦИК 2019
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение