ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Кметът на Община Бяла Слатина - инж. Иво Цветков, отправи благодарствени писма до над 30 дарители по случай Европейския ден на фондациите и дарителите , 1–ви октомври.
02.10.2018

В писмото до дарителите се казва: „Позволете ми да изкажа своята искрена благодарност за Вашата подкрепа за развитието на първия в историята на Бяла Слатина Обществен дарителски фонд. Обществен дарителски фонд „Участвам – дарявам – променям” – Бяла Слатина,  беше създаден през 2015 г. с изключителното съдействие в мое лице и в качеството ми на Кмет на Община Бяла Слатина. Солидарността, споделянето на човешки ценности, активната гражданска позиция, са едни от ключовите фактори за подобряване на качеството на живот в страната ни. Доброто е заложено в нас и ние, българите, носим съпричастността и духовната щедрост в себе си. Това е предпоставка, която ни подтиква към действия за положителна промяна на случващото се около нас. Община Бяла Слатина подкрепя редица разностранни инициативи за насърчаване на филантропията и за обединяване на усилията на местните институции, бизнеса и неправителствения сектор в подкрепа на значими за местната общност каузи. Искрено Ви благодаря за споделената отговорност и приноса Ви за благополучието и развитието на местната общност.”

Този ден се отбелязва в България за трета поредна година по идея на Българския дарителски форум.

 

           

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение