ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
Новини
Дарителският фонд в Бяла Слатина с Втора покана за кандидатстване.
10.09.2018

От 10.09.2018 г. е отворена Втора покана за кандидатстване с проекти на граждански групи, институции и организации на Обществен дарителски фонд „Участвам – дарявам – променям” – Бяла Слатина.

По поканата могат да кандидатстват НПО, граждански групи, училища, детски градини, читалища, спортни клубове, които развиват дейност на територията на община Бяла Слатина.

Срокът за подаване на проектни предложения е от 15-ти октомври до 15-ти ноември 2018 г. включително.

Размер на финансиране от Фонда – до 3 хиляди лв.

Повече информация може да научите в Насоките за кандидатстване, достъпни на интернет – страница на сдружение „Първи юни” (1june.org) и/или на телефони 0893654914, 0893651192.

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА