ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Министърът на труда и социалната политика, Бисер Петков, посети Бяла Слатина.
30.08.2018

По време на работното посещение , в кабинета на кмета на общината се състоя среща, в която участие взеха народният представител Красен Кръстев, Мария Търнавска- директор РДСП Враца, Вера Миньовска- гл. експерт „Закрила на детето“ в РДСП Враца, Стефан Терзийски- общински съветник, Силвия Дикова- управител на ПЖ, Иван Ценов- директор на ДСХ, с. Попица, Боряна Петкова- директор дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция“. На срещата кметът, инж. Цветков, представи социалните услуги, които се предоставят на територията на общината и бяха обсъдени възможностите за подобряване на тяхното качество. Бяха представени изпълнените и изпълнявани в момента проекти по проект на МТСП „Красива България“ . Министърът благодари на общината и на Красен Кръстев за доброто партньорство по проект „Красива България“. В програмата на министър Петков беше предвидено посещение на ЦНСТ, с. Бърдарски геран, където той се срещна с децата и хората работещи там и разгледа базата където съответно те живеят и изпълняват служебните си задължения. Петков благодари на общината, която е доставчик на услугите, за положените грижи и създадените добри условия, така че децата да растат в среда, близка до семейната и по този начин да бъдат задоволени техните ежедневни потребности от подслон, храна и сигурност. Министърът  пожела на децата да са здрави, да залягат над уроците и да сбъдват мечтите си. По късно в програмата на министъра   беше включено посещение на МБАЛ Бяла Слатина, в която от 2013 година насам са изпълнени пет проекта по „Красива България“. През настоящата 2018 г. се извършва вътрешно преустройство на втория етаж на болницата. Следващата спирка на  Бисер Петков беше при работещите в местната Дирекция „Социално подпомагане“, а последната му за деня  среща беше с ръководители и служители в местните структури: ДБТ, ДСП, филиал на ТП Враца.

 


 

 

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение