ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Общ Устройствен План на град Бяла Слатина.
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
INTERNATIONAL ASSET BANK
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА
Новини
Народният представител Красен Кръстев и кметът на общината Инж. Иво Цветков прерязаха лентата и откриха поредната, ремонтирана и обновена, площадка за игри и отмора, която ще бъде приказен рай за малки и големи и любимо място за осмисляне на свободното време на нашите деца.
30.08.2018

Община Бяла Слатина осигури на най- малките жители на града още една  детска площадка.

Народният представител Красен Кръстев и кметът на общината Инж. Иво Цветков прерязаха лентата и откриха  поредната, ремонтирана и обновена,  площадка за игри и отмора, която ще бъде приказен рай за малки и големи и любимо място за осмисляне на свободното време на нашите  деца. 

В началото на 2018 г.,  Община Бяла Слатина кандидатства в конкурс „Обичам природата – и аз участвам“ в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ за 2018г. за осигуряване на част от необходимите средства. Договора за финансиране с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), на обща стойност

 9 995,00 лв., е подписан на 15 юни 2018г.

По проекта е осигурен ресурс за закупуване и доставка на детските съоръжения за игри и забава, кошчета за отпадъци, тревна смеска и храсти. От собствен принос, със средства от общинския бюджет са осигурени допълнителни средства за подмяна на настилки, полагане на ударопоглъщаща настилка, ново осветление, подмяна на бордюри, възстановява на липсващи мраморни плочи и измиване с пясъкоструй.

Основната цел е чрез проектното и допълнителното финансиране, осигурено от общината, парка „Слончето“ и зоната в близост до Културния дом в гр. Бяла Слатина да се превърнат отново в предпочитано място за отдих, забавления и игри. С превръщането на парка в привлекателно място за развлечения на малки и големи, община Бяла Слатина не само осигурява по-добра жизнена и екологична среда, но и създава естетична среда и атмосфера за социална ангажираност сред подрастващите, техните родители, жителите и гостите на града.

Освен че са запазени и ремонтирани старите съоръжения, на площадката са инсталирани и нови уреди за игри и забавления – детски люлки за деца до и над 3 годишна възраст, съоръжения за катерене, комбинирани детски съоръжения. Децата в нашия град  се сдобиват дори  и с индианска шатра. Помислено е и за здравето и безопасността на децата по време на игра, като се полагат ударопоглъщащи каучукови настилки, които омекотяват евентуални падания на децата и предотвратяват наранявания.


 

 

Потърсете в сайта
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - БЯЛА СЛАТИНА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2017 Г. - НОЕМВРИ 2018 Г.
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
Местоположение