ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Новини
Над 700 тома книги, дарени от цяла България, получиха в НЧ „Просвета 1910“ в с. Галиче.
11.07.2018

Подетата преди малко повече от месец  кампания, успява да осигури не само така нужните на библиотеката в селското читалище книги, но и два чисто нови компютъра. Това се случва благодарение на задружните усилия на новоизбраното ръководство на институцията, чиито председател Венетка Пачева, секретар Веселин Янков и библиотекар Галя Чонтова успяват да работят в екип, насочвайки работата си към възраждане на просветното дело в Галиче.На подетата от читалището инициатива с готовност откликна и нашият народен представител Красен Кръстев, който дари 22бр .нови книги- детска литература, луксозни издания с твърди корици. И това не е всичко. Програмата за малки проекти на сдружение „Първи юни” подкрепя осъществяването на 10 инициативи през 2018 година за община Бяла Слатина. Целта на проекта,с който читалище „Просвета“кандидатства и печели е обособяване и оборудване на компютърна зала в читалището. Идеята се е породила в следствие необходимостта на жителите от компютърни и информационни технологии.  Целевата група, към която е насочен  проектът са 176 ученици от СУ“ Хр. Ботев“ с. Галиче. Дейността на компютърната зала ще предоставя безплатен интернет, чрез който потребителите, ще могат  да търсят информация, да разглеждат и изготвят документи,  предложени ще бъдат и копирни услуги. Очакваните резултати са повишаване на знанията и подготовката в образователната сфера на ученици и преподаватели. Ограмотяване на възрастни в пенсионна и пред- пенсионна възраст  с възможностите на интернет комуникациите.  

 

 

 

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА