Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Читалища
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1898” с .Търнава открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет: "Ремонт на сградата на Народно читалище „Напредък 1898“  с. Търнава"
Документация – ТУК
Протокол - тук!