Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Избрани представители в Сдружения
ИЗБРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ:

Национално сдружение на общините в Република България

Асоциация на дунавските общини "Дунав"

Местна инициативна група

Областен съвет за регионално развитие, област Враца

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИЗБРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА В търговски дружества с общинско учстие:

"МБАЛ Хр. Ботев" АД гр. Враца

"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Враца