ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Отчети за дейността на ОС

Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода от 11.05.2017 г. до 10.11.2017 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода от 11.11.2016 г. до 10.05.2017 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода от 10.11.2015 г. до 10.05.2016 г.

Мандат 2015 - 2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода от 11.11.2014. до 10.05.2015 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода от 11.05.2014. до 10.11.2014 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода от 11.11.2013 г.  до 10.05.2014 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода 11.05.2013 година до 10.11.2013 година.


Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода 11.10.2012 година до 10.05.2013 година.

Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и  неговите комисии за периода 11.05.2012 година до 10.11.2012 година.

Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и  неговите комисии за периода 10.11.2011 година до 10.05.2012 година.

Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и  неговите комисии за периода 12.11.2010 година до 30.05.2011 година.

Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и  неговите комисии за периода 11.05.2010 година до 11.11.2010 година.

Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и  неговите комисии за периода 11.11.2009 година до 10.05.2010 година.

Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и  неговите комисии за периода 19.05.2009 година до 10.11.2009 година.

Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и  неговите комисии за периода 13.11.2008 година до 18.05.2009 година.


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.