ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 - искане по образец; - тук

 - лична карта;

 - данни за чуждия гражданин;

 - пълномощно, ако е  трето лице


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Закон за гражданската регистрация  - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 4; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Център за информация и услуги
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: Експресна - до 2 ч.;  Обикновена - 2 дни
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: 7.00 лв.; 3.00 лв.
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0915/882-105; 0915/882-125

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.