ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Дирекция АИОВО

Издаване на удостоверение за наследници за лица, починали след 1978 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 - искане по образец - Тук

 - лична карта на наследник;

 - пълномощно, ако е трето лице
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 ичл. 106 ал.1 т. 1 във връзка с чл. 5, т.2; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.1
ЗВЕНО, ИЗВЪРШВАЩО АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Център за информация и услуги
СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА: Експресна - до 1 ден.   Обикновена – до 2 дни.
ТАКСА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА:
- 8.00 лв. - до 2 стр.  /  за всяка следваща страница по 1.00 лв.
- 4
.00 лв. - до 2 стр.  /  за всяка следваща страница по 1.00 лв.
ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: 0915/882-105; 0915/882-125


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.