СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Дирекция АИОВО

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

(УНИКАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР 1999)

НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. второ

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:

Служителите в Център за информация и услуги

ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАЯВИТЕ УСТНО ДАТАТА И ЧАСА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност (лична карта) и на двете лица;
 • 2 броя декларации - образец;
 • 2 броя Медицински свидетелства – оригинал;
 • Декларация за избор на имуществени отношения, с нотариална заверка;
 • Удостоверение за сключен брачен договор от нотариус, в случай, че е направен такъв избор на имуществени отношения.

С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ СНАБДИТЕ КАКТО СЛЕДВА:

 • От звеното „Български документи за самоличност“ (БДС) при ОДМВР/СДВР или РУ към тях по постоянен адрес;
 • Здравно заведение или личен лекар;
 • Нотариус;
 • Удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие.

ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАЩАТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК - ОРИГИНАЛ.

СПОРЕД РИТУАЛА, КОЙТО СТЕ СИ ИЗБРАЛИ, ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:

Услуга за организиране и извършване  сватбен ритуал:

 1. Сключване на граждански брак с ритуал - 50 лв.
 2. Сключване на граждански брак без ритуал - 10 лв.
 3. Сватбен ритуал извън обредна зала - 80 лв.
 4. Музикално оформление - 15 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

 • На гише „Каса“ в Център за информация и услуги.
 • По банкова сметка:
 • BG43 IABG 7494 8402 0262 00 

Бяла Слатина

БАЕ          IABG 7494

BIGкод    IABG BGSF

 • Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

код вид плащане 448007 Такса административни услуги

 


Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА