ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Читалища

      На територията  на община Бяла Слатина функционират  14 читалища - НЧ"Развитие-1892"гр. Бяла Слатина, НЧ"Просвета-26"с. Алтимир, НЧ"Просвета-1930" с. Буковец, НЧ"Съзнание-1919" с. Бъркачево, НЧ"Съединение-1923"с. Бърдарски геран, НЧ"Просвета-1927-Враняк"с. Враняк, НЧ"Зора-1904"с. Габаре, НЧ"Просвета-1910"с. Галиче, НЧ"Христо Ботев - Комарево" с. Комарево, НЧ"Напредък-1897"с. Попица, НЧ"Събуждане"с. Тлачене, НЧ "Васил Левски - 1899" с. Търнак, НЧ"Напредък- 1898" с. Търнава, НЧ „Н.Й. Вапацаров-1920г.” с.Соколаре.
      Години наред те са център на културния живот в общината, за което свидетелстват многобройни инициативи , включващи както читалищните служители , така и самодейци, граждани и деца. Традиционно се отбелязват  официални, народни празници, организират се  фестивали - ,, Фършанги“ , ,, Златното петле“, фестивал на пенсионерските клубове и редица други културни мероприятия. С много любов и ентусиазъм читалищните служители се стремят да продължават и разнообразяват изявите и да допринасят за  обогатяването на обществения живот.

 


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА