СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ИЗБОРИ

Избори за членове на Европейския Парламент от Република България


Осигуряване възможност на гражданите да подават сигнали за престъпления против политическите права.

РИК Враца е насрочила обучение на лицата, определени за членове на СИК и ПСИК. Обучението ще се проведе на 19.05.2014 г. от 13:00 часа в ресторант "Скът".

Звената "Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР ще съдействат на  българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден 25.05.2014 г.

Забранява се продажбата и сервирането на спиртни напитки в периода от 19:00 часа на 24.05 2014 г. до 00:00 часа на 26.05.2014 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за членове на Европейския Парламент от Република България.

Прием на заявки от гласоподаватели със затруднения в придвижването, или с увредено зрение, за осигуряване на помощ при придвижването им до СИК в изборния ден,

Заповед № 202 / 05.05.2014 г. Относно: образуване на подвижни избирателни секции за провеждане на изборите за членове на Европейския Парламент, на територията на Община Бяла Слатина.

Заповед 189 / 22.04.2014 г., относно определяне на места за поставяне на агитационни материали на територията на община Бяла Слатина

На 05.05.2014 г. ще се проведат консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 42-то Народно Събрание, и партии и коалиции от партии, които имат членове в Европейският парламент, но не са парламентарно представени, за определяне състава на ПСИК на територията на община Бяла Слатина.

Справка по ЕГН за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Справка по адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България

На 17.04.2014 г. от 10 часа, в заседателната зала на Общински съвет, ще се проведат консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК, за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Заповед №161 / 09.04.2014 г. за промяна на Заповед 152 / 02.04.2014 г.

Общинска администрация Бяла Слатина уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметствата.

Заповед №152 / 02.04.2014 г. относно определяне на места за обявяване на избирателните списъци за провеждането на избори за членове на Европейския Парламент.

Заповед №151 / 02.04.2014 г., относно образуването на Избирателни секции на територията на Община Бяла Слатина, за провеждане на Избори за членове на Европейския Парламент от Република България на 25.05.2014 г.

Указ №54 на Президента на Република България

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА