СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Население

Други признаци

Общи-

ни

Година

на

пребро-

яване

общo

Степен на завършено образование

Негра

мотни

Никога

не

посеща-

вали

училище

дете

непока-

зано

висше

Полу-

висше

Сред-

но

Основ-

но

начал-

но

Незавър-

шено

начал-

но

Бяла

Слатина

1985

35980

819

1032

8017

13986

8489

3637

-

-

-

-

 

1992

33587

1073

1208

9664

12874

5392

2683

693

-

-

-

 

2001

29343

1130

1359

10161

10418

3662

2000

421

-

90

102

 

2011

22912

1535

889

9966

6891

1920

1382

-

264

65

-


Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА