ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Декларации по ЗПУКИ
Архив на Декларации, мандат 2011-2015 г.

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Александър Недков

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Ангел Ангелов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Антони Антонов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Борислав Попов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Бранимир Бочев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Цветелина Късльовска

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Данаил Йолов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Иван Боровански

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Ива Йотова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Касъм Касъмов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Милко Симеонов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Николай Николов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Никола Попов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Петьо Шишков

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Ралица Искренова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Саша Стаменов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Стефан Терзийски

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Теофил Теофилов

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Венцислав Василев

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Веселка Борисова

Декларация по чл. 12 от ЗПУКИ на Яшар Касъмов

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.