СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
Символика
Символика на град Бяла Слатина


Знаме, герб, печат, почетна книга, звание "ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА БЯЛА СЛАТИНА", награда на град Бяла Слатина, грамота и почетен знак са СИМВОЛИТЕ на град Бяла Слатина, които се връчват в тържествени случаи и по специални поводи. Символите са обект на специална наредба, приета на заседание на Общинския съвет на 4 септември 2002 година и по-късно променена през май 2006 година.

ЗНАМЕТО е символ с първостепенно значение. Цвтът му е бял, с две зелени надлъжни ивици, разположени в горния и долния край. В центъра е поставен гербът на град Бяла Слатина. Изработено е от копринен плат с размери 90 х 150 см.ГЕРБЪТ има щитовидна форма. В него са стилизирани характерните особености на града - природната забележителност "Китката" и Дунавската равнина. В горния край на герба е изписано името на града - Бяла Слатина. Цветът му е златист. Гербът присъства като елемент на знамето и печата на града.   
ПЕЧАТЪТ е изображение на герба на града. Има кръгла форма: в средата е изобразен гербът, а около него, в горната половина на кръга, е разположен надпис "Република България", а в долната - "Град Бяла Слатина".
Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА