ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
На 16.02.2018г. община Бяла Слатина като бенефициент по Проекта за социално включване и изпълняваща към момента Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ бе посетена от Група за независима оценка на Световната банка, с цел преглед и оценка на резултатите от изпълнението на Проекта за социално включване.
19.02.2018
Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги...

Кметът на общината раздаде стотици валентинки и почерпи с чаша вино и вкусни мезета. Проведе се и конкурс за най- добро домашно вино в две категории- бяло и червено.
14.02.2018
По повод 14 февруари - денят на любовта и виното общинска администрация Бяла Слатина за поредна година поздрави своите съграждани.Кметът на общината раздаде стотици валентинки...

Уважаеми съграждани, Община Бяла Слатина организира конкурс за най-добро домашно вино в две категории.
09.02.2018

Съобщение
07.02.2018
Община Бяла Слатина уведомява всички заинтересовани лица и потенциални инвеститори, че на територията на общината собственик на индустриален имот /частна собственост/ предлага за продажба на...

Предложение от инж. Иво Цветков, Кмет на Община Бяла Слатина, ОТНОСНО: Отменяне на Наредба № 8 за управление на отпадъци на територията на Община Бяла Слатина и приема нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бяла Слатина.
29.01.2018
Със Закона за управление на отпадъците (ЗУО) се урeждат обществените отношения, свързани с управлението и екологичното третиране на отпадъците.Разпоредбата на чл. 22 предвижда, че Общински...

Съобщение
25.01.2018
Община Бяла Слатина уведомява заинтересованите граждани, че 31 януари 2018 г. е крайният срок за подаване на декларациите за патентна дейност, като в този срок...

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.