ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Бърдарски геран

Дата на публикуване: 27.09.2012 00:00

Пламен Лазаров Петков

Кмет на с. Бърдарски геран
Email:   bslatina@oabsl.bg,  тел: 09135 / 2294

 
Бърдарски геран се намира в западната част на Дунавската равнина, близо до най-плодородното ѝ поле Златията, известно в миналото като житницата на Западна България. Намира се на 10 km северно от общинския център Бяла Слатина, с който го свързва единственият път от селото към републиканската пътна мрежа. Селото е най-голямото от петте села (другите са Асеново, Брегаре, Гостиля и Драгомирово), заселени от банатски българи – католици, завърнали се от Банат в България след Освобождението 1878 година и населяващи напълно или частично тези села и в началото на ХХІ век.
 
 
___________________________________________________________________
Сайт на кметство Бърдарски геран  http://bardarskigeran.eu/bg/#axzz2AODMXvkb

Потърсете в сайта

Местоположение