ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Избрани представители в Сдружения

Дата на публикуване: 03.04.2013 16:11
ИЗБРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ:

Национално сдружение на общините в Република България

Асоциация на дунавските общини "Дунав"

Местна инициативна група

Областен съвет за регионално развитие, област Враца

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ИЗБРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА В търговски дружества с общинско учстие:

"МБАЛ Хр. Ботев" АД гр. Враца

"Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Враца


Потърсете в сайта

Местоположение