ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Сдружение "Футболен клуб Любимец"

Дата на публикуване: 23.01.2013 16:37
НОВО!
Oбществена поръчка с предмет „Изграждане на комбинирана спортна площадка в гр. Бяла Слатина“

тръжна документация:
   тук

Потърсете в сайта

Местоположение