ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ.

Дата на публикуване: 03.05.2018 16:13

Публичен регистър на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ.

Регистър по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служителите от "Общинска администрация" гр. Бяла Слатина.

Елеонора Георгиева

Бисерка Бурдиняшка

Тони Иванов

Драга Влахова

Мариета Пенковска

Валерия Гешева

Николай Йорданов

Ивка Начева

Дарина Кръстева-Вълешкова

Димитринка Стоева

Боряна Лакова

Тихомир Драганов

Илиян Илиев

Екатерина Димитрова

Цветана Василева

Ивайло Димитров 

Ваня Островска

Цветелина Андровска-Илиева

Красимир Кирилов

Цветозара Петкова

Христианна Павлова

Момчил Островски

Любомир Димитров

Калинка Борисова

Красимир Караджов

Деница Василева

Маргарита Димитрова

Радинка Коцева

Диана Димитрова

Нина Цветанова

Мариета Василева

Антон Петров

Теодора Буковска

Росен Йотков

Мариела Йорданова

Соня Буровска

Веселка Веселинова-Дудова

Мариян Славчев

Пламен Петров

Ивка Горелска

Красимир Коцов

Татяна Маркова

Силвия Бацова-Начева

Иван Начев

Татяна Пеняшка

Цветанка Карамелска

Наталия Петрова

Ива Василева

Йошка Цветкова

Силвия Андровска

Пламен Димитров

Николай Гурзовски

Васил Василев

Светла Стойновска

Теодора Петрова

Виолета Димитрова

София Василева

Цветанка Данова

Теменуга Муслийска

Силвия Маринова

Драгомир Николаев

Бойка Лалова

Ивка Елисеева

Недка Петрова

Диляна Гергова

Благовеста Борисова

Весна Маринков-Павлова

Петя Пешева

Боряна Петкова

Десислава Стефанова

Марияна Терзийска

Георги Георгиев

Цветина Запринова

Иван Петров

Димитър Димитров

Галина Черкезка

Пенка Янкулова

Галя Масларска

Неделина Димитрова

Георги Йонов

Петя Николова

Петя Петрова

Румяна Тодорова

Теменуга Радкова-Георгиева

Йорданка Сиракова

Тошко Сашов
Петя Ангелова
Жени Узунова
Петър Петров


 1. Декларации по чл. 35, ал.1 от ЗПКОНПИ. - Текуща страница
 2. Звено за подпомагане работата на Общински Съвет
 3. ДИРЕКЦИЯ \"БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО\"
 4. ДИРЕКЦИЯ \"МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ\"
 5. ДИРЕКЦИЯ \"ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ\"
 6. ДИРЕКЦИЯ \"ПРАВНА\"
 7. ДИРЕКЦИЯ \"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ\"
 8. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2011 - 2015 г.
 9. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
 10. Доклади
 11. Заповеди
 12. Изпълнение на решенията на ОС, мандат 2007 - 2011 г.
 13. Изпълнение на Програмата за управление на община Бяла Слатина за мандат 2011-2015 г.
 14. Други
 15. Инструкции
 16. Вътрешни правила, Правилници
 17. ДИРЕКЦИЯ \"УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ\"
 18. Работно време
 19. Сигнали за корупция
 20. Структура
 21. Декларации по чл. 12, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ
 22. АДМИНИСТРАЦИЯ КМЕТСТВА
 23. ЗВЕНО \"ВЪТРЕШЕН ОДИТ\"
 24. Дирекции и звена
 25. ДИРЕКЦИЯ \"ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ\"
 26. ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ “

Потърсете в сайта

Местоположение