ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Детски градини

Дата на публикуване: 15.10.2012 13:15

Мрежата  от детски заведения в Община Бяла Слатина е представена от 6 детски градини  и 8 допълнителни сгради, като в селата Буковец, Комарево, Враняк и Драшан липсват детски заведения, но болшинството от деца са обхванати в допълнителните сгради на детските градини в  с. Соколаре , с. Бъркачево и  с. Тлачене.
      В  детските градини на територията на Общината се прилагат съвременни подходи  и нови интерактивни форми на педагогическо взаймодействие.  Изградена  е привлекателна и разнообразна образователна среда, съчетаваща традициите и достиженията на модерното предучилищно възпитание.Педагогическите специалисти ежегодно преминават квалификационни обучения, разработват и реализират редица проекти, които допълват и обогатяват знанията и уменията на децата по всички образователни направления.
      Детските заведения се включват активно във всички инициативи и мероприятия, организирани от общината по случай Баба Марта, Великден, Асамблея на детското и ученическо творчество,Празника на града. Малките възпитаници на  всички детски градини с удоволствие участват в инициираните от Общинското ръководство изложби и конкурси, както и в конкурси  за деца на  регионално  и национално ниво.

Заповед  21 / 23.01.2019 г. на Кмета на Община Бяла Слатина.
Заповед 677 / 08.11.2018 г. на Кмета на Община Бяла Слатина.

Заповед 558 / 28.09.2017 г. на Кмета на Община Бяла Слатина.

Заповед 559 / 28.09.2017 г. на Кмета на Община Бяла Слатина.


 1. Детски градини - Текуща страница
 2. Читалища
 3. Читалище Н.Й .Вапцаров, с. Соколаре
 4. 2013 година
 5. 2013 година
 6. 2012 година
 7. 2013 година
 8. 2012
 9. ФК "Ботев-Попица"
 10. ФК "Любимец"
 11. Детско юношеска школа "Чавдар"
 12. СК по силов трибой, Културизъм, фитнес и вдигане на тежести "Чавдар"
 13. ККС "Рачев – 1927"
 14. "Тенис клуб - Бяла Слатина"
 15. ВК "Чавдар – 1932"
 16. НЧ \\"Напредък - 1898\\" с. Търнава
 17. НЧ \\"Васил Левски - 1899\\" с. Търнак
 18. НЧ \\"Събуждане\\" с. Тлачене
 19. НЧ \\"Напредък-1897\\" с. Попица
 20. НЧ \\"Христо Ботев - Комарево\\" с. Комарево
 21. НЧ \\"Просвета-1910\\" с. Галиче
 22. НЧ \\"Зора-1904\\" с. Габаре
 23. НЧ \\"Просвета-1927-Враняк\\" с. Враняк
 24. НЧ \\"Съединение-1923\\" с. Бърдарски геран
 25. НЧ \\"Съзнание -1919\\" с. Бъркачево
 26. НЧ \\"Просвета -1930\\" с. Буковец
 27. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Габаре
 28. ОУ \\" Христо Ботев\\" с.Търнава
 29. ОУ \\" Св.св. Кирил и Методий\\" с.Попица
 30. ОУ \\" Георги Стойков Раковски\\" с.Търнак
 31. НУ \\" Цани Гинчев\\" гр.Бяла Слатина
 32. НУ \\" Христо Смирненски\\" гр. Бяла Слатина
 33. НУ \\" Христо Ботев\\" гр.Бяла Слатина
 34. ОДЗ \\"Слънчице\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Попица
 35. ЦДГ \\"Червена шапчица\\" с. Габаре с филиал в с. Бъркачево
 36. ЦДГ \\"Незабравка\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Соколаре и с. Тлачене
 37. ЦДГ \\"Детелина\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Търнак
 38. ОДЗ \\"Вълка Ташевска\\" с. Търнава с филиали в с. Галиче и с. Алтимир
 39. ЦДГ \\"Радост\\" гр. Бяла Слатина с филиал в с. Бърдарски геран
 40. НЧ \\"Просвета-26\\" с. Алтимир
 41. Културен календар
 42. Нормативни документи
 43. Спортни клубове
 44. Училища
 45. Музеи
 46. НЧ \\"Развитие-1892\\" гр. Бяла Слатина
 47. ПГО \\" Елисавета Багряна\\" гр.Бяла Слатина
 48. ПАГ \\" Никола Й.Вапцаров\\" гр.Бяла Слатина
 49. ОУ \\"Св. Климент Охридски\\" гр.Бяла Слатина
 50. СУ \\" Васил Левски\\" гр.Бяла Слатина
 51. СУ \\" Христо Ботев\\" с.Галиче

Потърсете в сайта

Местоположение