ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Население

Дата на публикуване: 04.10.2012 16:42
Преброяване 2021 Начало - НСИ Преброяване 2021

Обща информация

Нормативна уредба

Преброителни карти и инструкции

Преброителни комисии

При нужда от съдействие

(02) 9078 430
*2021

Новини

Раждаемост

Миграция

Местонамиране на работното място/учебното заведение на заетитe и учащите лица към 7 септември 2021 година

Основни резултати от контролните преброявания на населението към 7 септември 2021 година

История на преброяванията

Публикации

Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

Веднъж на 10 години събираме информация, за да планираме бъдещето по-добре.

Население по години на преброявания за периода 1900 – 2011 година
Census History

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, което осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.

Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.

Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.

Окончателни резултати от Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 2011

Население
7 364 570
Домакинства
3 005 589
Жилища
3 887 149

Знаете ли, че?

На 1 януари 1881 г. се извършва първото преброяване на населението в Княжество България. Това изследване поставя началото на демографската статистика в България.

През 1904 г. е проведено преброяване на държавните чиновници в България, според което те са били 27 939.

От 10 март 1927 г. до 20 ноември 1928 г. Главната дирекция на статистиката провежда „Анкета на столетниците“.

Преоразмеряване на шрифта
Контраст

Потърсете в сайта

Местоположение