Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
 
 
 
 
 
Публикувано на : понеделник, 12 февруари 2016 г.  Предложения и мнения по трите проекта могат да бъдат изпратени на следните електронни адреси:
bslatina@mail.bg;    obst_bg@yahoo.com
 
Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2016 г.
 
Общински план за младежта 2016 г.
 
Календар на културните, религиозните и спортни празници през 2016 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Публикувано на : понеделник, 05 февруари 2016 г.Предложения и мнения по проекта могат да бъдат правени на следните електронни адреси:
bslatina@mail.bg; obst_bg@yahoo.com
 
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 2015-2019 г.