ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Формули за разпределение на средствата
 
 
 
Заповед 315 / 06.03.2015 г.  Бюджети на общинските училища и детски градини - второстепенни разпоредители с бюджет, в съответствие с разпределението на средствата по Единните Разходни Стандарти.

Заповед 311 / 25.02.2015 г.  Формула за разпределение на средствата на целодневните детски градини и обединени детски заведения по ЕРС за 2015 г.

Заповед 309 / 24.02.2015 г.  Формула за разпределение на средствата на общообразователните училища по ЕРС за 2015 г.
___________________________________________________________________________________________
Заповед 93 / 06.08.2014 г. за утвърждаване бюджетите на общинските училища и детски градини

Заповед за утвърждаване на формула за разпределение на средствата по ЕРС между  ЦДГ и ОДЗ  на територията на община Бяла Слатина за 2014 година.

Заповед за утвърждаване на формула за разпределение на средствата по ЕРС между общинските училища на територията на община Бяла Слатина.