ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Формули за разпределение на средствата
 
 
 
Заповед 315 / 06.03.2015 г.  Бюджети на общинските училища и детски градини - второстепенни разпоредители с бюджет, в съответствие с разпределението на средствата по Единните Разходни Стандарти.

Заповед 311 / 25.02.2015 г.  Формула за разпределение на средствата на целодневните детски градини и обединени детски заведения по ЕРС за 2015 г.

Заповед 309 / 24.02.2015 г.  Формула за разпределение на средствата на общообразователните училища по ЕРС за 2015 г.
___________________________________________________________________________________________
Заповед 93 / 06.08.2014 г. за утвърждаване бюджетите на общинските училища и детски градини

Заповед за утвърждаване на формула за разпределение на средствата по ЕРС между  ЦДГ и ОДЗ  на територията на община Бяла Слатина за 2014 година.

Заповед за утвърждаване на формула за разпределение на средствата по ЕРС между общинските училища на територията на община Бяла Слатина.


Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.