ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
     В гр.Бяла Слатина функционира и една самостоятелна детска ясла.

     Медицинското обслужване на населението се осигурява чрез ОПЛ и МБАЛ - Бяла Слатина.