Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
КМЕТСТВА

Община Бяла Слатина включва 15 населени места с общо население 28 015 жители / по постоянен адрес, справка ГД ГРАО към 15.10.2012 г. / : гр. Бяла Слатина - административен център на общината и 14 села:

 •         Алтимир
 •         Буковец
 •         Бърдарски геран
 •         Бъркачево
 •         Враняк
 •         Габаре
 •         Галиче
 •         Драшан
 •         Комарево
 •         Попица
 •         Соколаре
 •         Тлачене
 •         Търнава
 •         Търнак.