ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Новини

За Вас Работодатели. Бюро по труда.
13.07.2017
Дирекция “Бюро по труда” - Бяла Слатина уведомява работодателите от общините Бяла Слатина и Борован, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на следните насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец юли 2017 г.  - натисни върху текста. Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:1. Безработни лица, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” и са:- с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, или- до 24-годишна възраст, или- с основно и по-ниско образование, или- на възраст над 50 години.Мярката е по реда на чл....

Съобщение на Общинска администрация Бяла Слатина.
03.07.2017
Уважаеми съграждани, Във връзка с обилните валежи в общината, Ви уведомяваме, че сигнали се приемат на телефон 0915 82655 - денонощно от дежурния в Община Бяла Слатина.кмет на Община Бяла Слатина.инж. Иво Цветков.

Важно. С оглед недопускане на затруднения при подаване на вода за питейно-битови нужди през летния сезон.
30.06.2017
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, параграф 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 4 от 14.09.2004 на МРРБ и във връзка с писмо от „ВиК“ ООД гр. Враца, вх.№2600-403/29.06.2017 г., с оглед недопускане на затруднения при подаване на вода за питейно-битови нужди през летния сезон,ЗАБРАНЯВАМ:Използването на питейна вода за други цели, като: -    Напояване -    Поливане на зелени площи-    Миене на моторни превозни средства и друга техника -    Миене на улици, балкони и други.Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Тихомир Трифонов - заместник-кмет “ОСБА“ и на кметовете на кметства в Община Бяла Слатина.ИНЖ. ИВО ЦВЕТКОВКмет на Община...

Покана за среща за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг.
28.06.2017
Община Бяла Слатина на основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.6, ал.1 от Наредба № 17 на Общински съвет Бяла Слатина за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и 5 от ЗОД, уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства и кметски наместници, обществени организации, медии и всички заинтересовани лица, че организира среща за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг.  - натисни върху текста.   Технико-икономическа обосновка. - натисни върху текста.

Съобщение до гражданите, във връзка с изключително високите температури.
28.06.2017
Уважаеми съграждани, Поради изключително високите температури и с цел грижа за здравето на хората в летните горещини, община Бяла Слатина пое инициативата за раздаване на вода на нуждаещите се, които нямат достъп до източник на такава, работещи и намиращи се в близост до центъра на града. За целта пред офиса  на „Виваком“ е разположена шатра ,където всеки желаещ може да получи бутилка с вода.

Програма на второто издание на Национален фолклорен събор "ЛЕДЕНИКА".
23.06.2017
Откриване на 24.06.2017 г. от 10 ч. с Възстановка на народния обичай "Бръшленкьо" и Еньовден. - натисни върху текста.