Сигнали за корупция
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Съобщение на Дирекция Местни Данъци и Такси.
26.04.2017
Уведомяваме Ви , че на 02 май изтича срока за плащане с 5% отстъпка на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2017г.Задълженията може да заплатите в касите на Община Бяла Слатина, с адрес-ул.”Климент Охридски” №68, в брой или чрез ПОС-терминал. Работното време е от 08,30ч. до 17,30ч. без прекъсване.

Община Бяла Слатина уведомява всички заинтересовани лица, че от 18.04.2017 г. подновява приема на заявления от кандидат- потребители, желаещи да ползват услуги по проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина”.
18.04.2017
Целева група са: лица над 65-годишна възраст в невъзможност от самообслужване; лица с увреждания.  Заявления за включване на кандидат-потребители в проекта, ще се приемат до края на месец Ноември, 2017г. на партера в сградата на Общинска администрация, гр. Бяла Слатина, ул.”Кл.Охридски” №68.  Нови лица се включват като потребители в проекта само при условие, че има свободни места и след направена социална оценка на потребностите от специалисти, последвана от включване в списък с чакащи потребители.  Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, могат да бъдат получени: в сградата на общинска администрация,Бяла Слатина, стая 502; документите са достъпни и на следната интернет-страница: http://www.bsl-proekti.com Заявление и Декларации - натисни върху...

Ученичка от Бяла Слатина с второ място в петия конкурс „ГРИГОР ПОПОВ“
11.04.2017
Десетокласничката Василена Стефанова от ПГО „Елисавета Багряна” град Бяла Слатина спечели  Второ място в III-та възрастова група, в раздел „Очерк, пътепис, краеведски материал” в петото издание на Националния  ученически  журналистически  конкурс „Григор  Попов”.Василена Стефанова получи медал и грамота. Ученичката е представила краеведски материал, озаглавен „Бяла Слатина – един „вечен” град“ с ръководител  Галина  Яхова.Повече информация тук.

Съобщение
11.04.2017
Община Бяла Слатина уведомява всички граждани (собственици) на ППС с животинска тяга, че следва стриктно да спазват разпоредбите на, чл. 8, ал. 1, т. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет Бяла Слатина, за опазване на обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на община Бяла Слатина съгласно която се забранява движението на пътни превозни средства с животинска тяга в централните градски части на населените места, определени със знак за забрана, без предпазна престилка, както и движението им, ако не са оборудвани съгласно Закона за движение по пътищата. В случай, че се установи нарушение, на нарушителя се съставя...

Съобщение
11.04.2017
Община Бяла Слатина съобщава на гражданите на гр. Бяла Слатина, че съгласно заповед № 570/01.10.2013 г., на кмета на община Бяла Слатина има определен поземлен имот /ПИ/ № 000598, за площадка на биоразградими отпадъци, намираща се от ляво по бетоновия път за старото нерегламентирано сметище в местността „Бъркачевски път“ землището на гр. Бяла Слатина.   Поставена е ясна маркировка относно предназначението на площадката. На същата е забранено изхвърляне на битови и строителни отпадъци!Организирана е охрана на обекта за предотвратяване незаконното изхвърляне на битови и строителни отпадъци, а само на разрешените биоразградими отпадъци. При установяване на нарушения от страна на гражданите, същите ще...

Заповед № 225/07.04.2017 г. на Кмета на община Бяла Слатина
07.04.2017
Заповед № 225/07.04.2017 г. на Кмета на община Бяла Слатина