ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Покана. Общинска администрация Бяла Слатина за шеста поредна година организира Общински футболен турнир „Бяла Слатина - 2017”.
14.08.2017
Турнирът е част от мероприятията, посветени на традиционния белослатински панаир.ОЧАКВАМЕ ВИ!Инж. Иво ЦветковКмет на Община Бяла Слатина Регламент футбол   - натисни върху текста! Тийм лист   - натисни върху текста!  

ПОКАНА за публично обсъждане на отчета за изпълнението на „Бюджет 2016” на Община Бяла Слатина
09.08.2017
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Бяла Слатина организира обществено обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бяла Слатина за 2015 г. Веселка Борисова отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане. Обсъждането ще се проведе на 29 август 2017 г. /вторник/ от 11,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68. С материалите по обсъждането можете...

Информация за напредъка на проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020
07.08.2017
         Община Бяла Слатина  продължава изпълнението на Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0060-C01/03.08.2016г.              Основните дейности по изпълнение на проекта включват: Организация и управление на проекта; Предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания; Подкрепа на семейства за ранно развитие на децата; Превенция и...

Стартиране на теренни проверки на физическите блокове за кампания 2017г.
07.08.2017
МЗХГ информира земеделските стопани, че стартират специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл) с оглед обновяване на данните в СИЗП. Основана цел на проверката е да установи дали съответните площи във ФБл, включително всички площи, заявени извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г., отговарят на условията за подпомагане съгласно Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. Проверките касаят и определяне/актуализиране на границите на физическите блокове, както и техния начин на трайно ползване. Съгласно заповед на министъра на земеделието и храните,...

Обява на Общинска служба по земеделие гр. Бяла Слатина.
03.08.2017
На основание чл. 72 ал.4 от ППЗСПЗЗ уведомява заинтересованите лица. - натисни върху текста.

Фенклуб "Сините ангели" организира тази неделя (30 юли) благотворителен футболен турнир "Георги Георгиев" в Бяла Слатина в подкрепа на Ивалина Василева.
27.07.2017
Ивалина е 18-годишна и страда от прогресивно изкривяване на крайник. Нужни са 17 000 лева за операция и рехабилитация, защото състоянието й се влошава с всеки изминал ден. "Сините ангели" рганизират футболен турнир между привържениците на "Левски" (София) в памет на загиналия преди 2 години Георги Георгиев. В благотворителния футболен турнир ще участват 10 отбора, част от които от София, Козлодуй, Враца, Троян. Срещите ще се изиграят на 30.07 (неделя) на стадион "Чавдар". През целия ден по време на турнира ще бъдат събирани дарения,с които ще се подпомогне лечението на Ивалина Василева. Заповядайте тази неделя от 10:00 ч. на градския стадион в Бяла...