ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Предложение от инж. Иво Цветков, Кмет на Община Бяла Слатина, ОТНОСНО: Отменяне на Наредба № 8 за управление на отпадъци на територията на Община Бяла Слатина и приема нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Бяла Слатина.

Потърсете в сайта

Местоположение