ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Новини
Деца бяха включени в кампания “Коледни подаръци“ на Фондация за социална промяна и включване гр.София.
23.12.2017
Те са потребители по Проект ВG05M9OP001-2.004-0060 “Център за социално включване “Аз и моето семейство“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.004 “Услуги за ранно детско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   - натисни върху текста.
Дядо Коледа и Снежанка изненадаха най-малките граждани на Община Бяла Слатина с прекрасните кутии, осигурени от Фондацията на организираното на 14.12.2017г. коледно тържество в Центъра за социално включване. Община Бяла Слатина изказва искрена благодарност към екипа на Фондация за социална промяна и включване гр.София и към фирмите-Чипита България АД, Мексон ООД, КФ “Пелтина“ ЕООД и фондация KIDS CARE за прeдоставените дарения за потребители на “Център за социално включване “Аз и моето семейство“.

Клуб на инвалида –Бяла Слатина изказва сърдечна благодарност на екипа на Фондация за социална промяна и включване гр.София за осигурените коледни подаръци за членовете с увреждания, с чужда помощ.В навечерието на Коледа, Фондацията запали искрица радост и вяра в доброто в сърцата на обезкуражените хора с увреждания от Община Бяла Слатина.   - натисни върху текста.
Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.