ПОЛИТИКА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
Новини
ПОКАНА за публично обсъждане на отчета за изпълнението на „Бюджет 2016” на Община Бяла Слатина
09.08.2017
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Бяла Слатина организира обществено обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бяла Слатина за 2015 г.

Веселка Борисова отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 29 август 2017 г. /вторник/ от 11,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес: www.byala-slatina.com/

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obst_bs@yahoo.com

За допълнителна информация, справки и въпроси – на телефони:

0915/ 882-124, 0915/882-119.

Приложени документи:

- Обяснителна записка относно касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2016 г. на Община Бяла Слатина с приложения
- Справка за състоянието на общинския дълг на Община Бяла Слатина към 31.12.2016 г.
- Презентация.

 

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА