СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Новини
За Вас Работодатели. Бюро по труда.
13.07.2017

Дирекция “Бюро по труда” - Бяла Слатина уведомява работодателите от общините Бяла Слатина и Борован, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на следните насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец юли 2017 г.  - натисни върху текста.

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
1. Безработни лица, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” и са:
- с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, или
- до 24-годишна възраст, или
- с основно и по-ниско образование, или
- на възраст над 50 години.
Мярката е по реда на чл. 51, ал.1 от ЗНЗ, съгласно който на работодателя се предоставят суми в размер до 50 на сто за трудови възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за времето, през което наетото лице е било на работа и за посочен от работодателя период в интервала от 3 до 12 месеца.
Свободни средства – 4968 лв.;
2. Безработни лица с трайни увреждания, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”.
Мярката е по реда на чл. 51, ал.2 от ЗНЗ, съгласно който на работодателя се предоставят суми в размер до 75 на сто за трудови възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за времето, през което наетото лице е било на работа и за посочен от работодателя период в интервала от 3 до 12 месеца.
Свободни средства – 3708 лв.;
Отпускането на средства по двете мерки се осъществява под формата на схема за държавна помощ за наемане на лица в неравностойно положение или хора с увреждания при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 г. на Комисията за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар.
За тях могат да кандидатстват предприятия, които осъществяват стопанска дейност и разкриват работни места във всички сектори на икономиката, с изключение на свързаните с преработката и продажбата на селскостопански продукти или със закриването на неконкурентоспособни въглищни мини, както и осъществяващи износ към трети държави или държави-членки или дейности, реализирани с условие за използване на местни за сметка на вносни стоки.
Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 13 до 21 юли 2017 г., включително).
Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Бяла Слатина , както и на тел. 0915 8 28 18.

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА