СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Новини
Съобщение
11.04.2017
Община Бяла Слатина уведомява всички граждани (собственици) на ППС с животинска тяга, че следва стриктно да спазват разпоредбите на, чл. 8, ал. 1, т. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет Бяла Слатина, за опазване на обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на община Бяла Слатина съгласно която се забранява движението на пътни превозни средства с животинска тяга в централните градски части на населените места, определени със знак за забрана, без предпазна престилка, както и движението им, ако не са оборудвани съгласно Закона за движение по пътищата.
В случай, че се установи нарушение, на нарушителя се съставя акт и се налага административно наказание – глоба от 50 до 5000 лв.
 
инж. ИВО ЦВЕТКОВ
Кмет на Община Бяла Слатина

 

 

 

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА