ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Оползотворяваме с грижа за обществото и природата
Новини
Съобщение
11.04.2017

Община Бяла Слатина съобщава на гражданите на гр. Бяла Слатина, че съгласно заповед № 570/01.10.2013 г., на кмета на община Бяла Слатина има определен поземлен имот /ПИ/ № 000598, за площадка на биоразградими отпадъци, намираща се от ляво по бетоновия път за старото нерегламентирано сметище в местността „Бъркачевски път“ землището на гр. Бяла Слатина.  

Поставена е ясна маркировка относно предназначението на площадката.
На същата е забранено изхвърляне на битови и строителни отпадъци!
Организирана е охрана на обекта за предотвратяване незаконното изхвърляне на битови и строителни отпадъци, а само на разрешените биоразградими отпадъци.
При установяване на нарушения от страна на гражданите, същите ще бъдат санкционирани съгласно Наредба № 1, № 8 и № 9 на Общински съвет – Бяла Слатина.

инж. ИВО ЦВЕТКОВ
Кмет на Община Бяла Слатина

 

Потърсете в сайта
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
СЕДМИЧЕН ОБЗОР
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ
МАНДАТ 2011 - 2015 г.