СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Новини
Съобщение
11.04.2017

Община Бяла Слатина съобщава на гражданите на гр. Бяла Слатина, че съгласно заповед № 570/01.10.2013 г., на кмета на община Бяла Слатина има определен поземлен имот /ПИ/ № 000598, за площадка на биоразградими отпадъци, намираща се от ляво по бетоновия път за старото нерегламентирано сметище в местността „Бъркачевски път“ землището на гр. Бяла Слатина.  

Поставена е ясна маркировка относно предназначението на площадката.
На същата е забранено изхвърляне на битови и строителни отпадъци!
Организирана е охрана на обекта за предотвратяване незаконното изхвърляне на битови и строителни отпадъци, а само на разрешените биоразградими отпадъци.
При установяване на нарушения от страна на гражданите, същите ще бъдат санкционирани съгласно Наредба № 1, № 8 и № 9 на Общински съвет – Бяла Слатина.

инж. ИВО ЦВЕТКОВ
Кмет на Община Бяла Слатина

 

Потърсете в сайта
ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА С. ГАЛИЧЕ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
БАНКОВИ СМЕТКИ
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА ВАС ИНВЕСТИТОРИ
НАБОР ОТ ДАННИ
СПИСЪК С УСЛУГИ
ПОРТАЛ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА