ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Решения / Протоколи 2022 г.

Дата на публикуване: 02.02.2022 16:58

Протокол № 35 / 11.07.2022 г.              Решения от 708 до 727 , публикувани на 14.07.2022 г.         - изтегли / виж файла в "Прикачени документи" по-долу


Заповед  ПО-07-18 / 29.06.2022 г. на Областния управител на Област Враца, Връща се за ново обсъждане Решение 704 от Протокол 34, на основание чл.32 ал.1 и ал.2, изречение първо от Закона за администрацията.     - изтегли / виж файла в "Прикачени документи" по-долу


Протокол № 34 / 22.06.2022 г.              Решения от 691 до 704         - изтегли / виж файла в "Прикачени документи" по-долу


Частна жалба от Стефан Красимиров Стефанов, Областен управител на Област Враца, против Определение 263 от 06.06.2022 г. на Врачански Административен Съд по адм. дело 276 по описа за 2022 г.    - изтегли / виж файла в "Прикачени документи" по-долу

Определение 263 / 06.06.2022 г. на Административен Съд, гр. Враца, във връзка със Заповед на Областен управител на Област Враца.    - изтегли / виж файла в "Прикачени документи" по-долу

Заповед № ПО-07-15/06.06.2022 г., на Областен управител на област Враца, относно ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ  Решение № 673 на Общинския съвет – Бяла Слатина по Протокол № 33 от 26.05.2022 г.,  като незаконосъобразно.     - изтегли / виж файла в "Прикачени документи" по-долу


Протокол № 33 / 26.05.2022 г.              Решения от 671 до 687         - изтегли / виж файла в "Прикачени документи" по-долу


Протокол № 32 / 20.04.2022 г.              Решения от 658 до 668         - изтегли / виж файла в "Прикачени документи" по-долу


Заповед № ПО-07-9/12.04.2022 г., на Областен управител на област Враца, относно ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ  Решение № 621 на Общинския съвет – Бяла Слатина по Протокол № 31 от 31.03.2022 г.,  като незаконосъобразно.     - изтегли / виж файла в "Прикачени документи" по-долу


Протокол № 31 / 31.03.2022 г.              Решения от 619 до 652         - изтегли / виж файла в "Прикачени документи" по-долу

Протокол № 30 / 24.02.2022 г.              Решения от 580 до 616         - изтегли / виж файла в "Прикачени документи" по-долу

Протокол № 29 / 27.01.2022 г.              Решения от 571 до 578         - изтегли / виж файла в "Прикачени документи" по-долу


Наименование Брой тегления
Протокол № 35 / 11.07.2022 г. Решения от 708 до 727 3 Изтегли документ с име "Протокол № 35 / 11.07.2022 г. Решения от 708 до 727"
Протокол № 32 / 20.04.2022 г. Решения от 658 до 668 7 Изтегли документ с име "Протокол № 32 / 20.04.2022 г. Решения от 658 до 668"
Заповед на Областния управител на Област Враца, Връща се за ново обсъждане Решение 704 от Протокол 34. 20 Изтегли документ с име "Заповед на Областния управител на Област Враца, Връща се за ново обсъждане Решение 704 от Протокол 34."
Протокол № 34 / 22.06.2022 г. Решения от 691 до 704 27 Изтегли документ с име "Протокол № 34 / 22.06.2022 г. Решения от 691 до 704"
Частна жалба от Стефан Красимиров Стефанов, Областен управител на Област Враца, против Определение 263 от 06.06.2022 г. 26 Изтегли документ с име "Частна жалба от Стефан Красимиров Стефанов, Областен управител на Област Враца, против Определение 263 от 06.06.2022 г."
Определение 263 / 06.06.2022 г. на Административен Съд, гр. Враца, във връзка със Заповед на Областен управител на Област Враца 20 Изтегли документ с име "Определение 263 / 06.06.2022 г. на Административен Съд, гр. Враца, във връзка със Заповед на Областен управител на Област Враца"
Заповед № ПО-07-15/06.06.2022 г., на Областен управител на област Враца, относно ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение № 673 20 Изтегли документ с име "Заповед № ПО-07-15/06.06.2022 г., на Областен управител на област Враца, относно ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение № 673"
Протокол № 33 / 26.05.2022 г. Решения от 671 до 687.doc 37 Изтегли документ с име "Протокол № 33 / 26.05.2022 г. Решения от 671 до 687.doc"
Протокол № 31 / 31.03.2022 г. Решения от 619 до 652 doc - с нанесени поправки 47 Изтегли документ с име "Протокол № 31 / 31.03.2022 г. Решения от 619 до 652 doc - с нанесени поправки"
заповед за връщане, Обл. Администрация - Бяла Слатина..pdf 42 Изтегли документ с име "заповед за връщане, Обл. Администрация - Бяла Слатина..pdf"
Протокол № 30 / 24.02.2022 г. Решения от 580 до 616.doc 82 Изтегли документ с име "Протокол № 30 / 24.02.2022 г. Решения от 580 до 616.doc"
Протокол № 29 / 27.01.2022 г. Решения от 571 до 578.doc 118 Изтегли документ с име "Протокол № 29 / 27.01.2022 г. Решения от 571 до 578.doc"

Потърсете в сайта

Местоположение