ВРЕМЕТО В БЯЛА СЛАТИНА

Протокол за крайни резултати от проведена процедура за подбор на персонал по проект „Патронажна грижа +, в община Бяла Слатина“, финансиран по административен договор.

Потърсете в сайта

Местоположение